Automatiniai nuskaitymai

 • Už kiekvieną užsakymo metu neparodytą arba pertrautą reklamąyra skiriamas įspėjimas. Pasikartojus tokiam atvejui – nuskaitomas 1 €.

Pranešimų pateikimas į tinklą:

 • už pateikimą ne pagal taisykles, nuskaitoma nuo 1 už kiekvieną nustatytą pranešimą.

Užsakymų priėmimas miesto ribose:

 • priimant užsakymus daugiau kaip 10 min. miesto ribose, be išimčių bus nuskaitoma mažiausiai 0,50 €.

Rankiniai nuskaitymai

Nuskaitymai nuo 5

 • Užsakymo sunaikinimas, įrašant nepateisinamą priežastį.

Nuskaitymai nuo 10

 • išankstinio užsakymo atmetimas grąžinus į tinklą ar sunaikinus, kai lieka kelios minutės iki užsakymo pabaigos.
  (Keleiviui pavėlavus į kelionę, papildomus nuostolius teks kompensuoti)
 • gavus užsakymą, jo nepriėmus, bet piktybiškai nuvažiavus į nurodytą vietą ir įsisodinus keleivį (pavogus keleivį);
 • pinigų paėmimas daugiau nei rodo skaitliukas;
 • tarifo pakeitimas, jei keleivis pageidauja važiuoti į kelias vietas arba tęsia kelionę, kuri nebuvo numatyta užsakyme;
 • grąžos neturėjimas iš 20 €;
 • įžūlus arbatpinigių reikalavimas;
 • fizinis bei moralinis priekabiavimas prie keleivių;
 • neišrašant pinigų priėmimo kvito keleiviui, kai priimami grynieji pinigai. Neradus kompromiso ir gavus iš keleivio skundą.

Raudonos formos taisyklės:

kelionės pabaigoje, jei realusis galutinis išlaipinimo taškas sutampa su programėles nustatyta kelionės pabaiga, privaloma patvirtinti paspaudus mygtuką „PATEIKTI“.


Kitais atvejais privaloma aprašyti situaciją:

 • jei atšaukiate užsakymą ir susikuriate didesnį tarifą (kaip iš gatvės), dėl keleivių arba bagažo skaičiaus viršijimo, nurodant žmonių skaičių ir bagažą;
 • jei GPS įrenginys kelionės metu buvo užstrigęs, nurodykite, kiek paėmėte pinigų iš keleivio;
 • keleivių atsisakymas vykti, kai skaitliukas jau yra aktyvus;
 • lentelėje pašalinus patvirtinimo tekstą, nurodyti adresą, kur buvo paleistas keleivis.

Už raudonos formos taisyklių nesilaikymą ir / arba piktnaudžiavimą jomis yra skiriami nuskaitymai nuo 1 iki 10 €.


Kiti nuskaitymai:

 • dėl automobilio bei įrangos neatitikimo įmonės reikalavimams, skiriamas nuskaitymas nuo 5 €.
 • nesilaikant Keleivių aptarnavimo taisyklių, skiriamas nuskaitymas nuo 5 €.
 • nesilaikant Programėlės naudojimo taisyklių, skiriamas nuskaitymas nuo 5 €.
 • nesilaikant Personalo aptarnavimo taisyklių, anuliuojama nuvažiuotų kilometrų suma.
 • už komentarų apie keleivius skelbimą, skiriamas nuskaitymas nuo 3 €.

Nuskaitymas gali būti ginčijamas per tris darbo dienas nuo 14:00 iki 18:00 valandos;

Atvykus į 1424 būstinę adresu Paribio g. 8A, Vilnius.
El. paštu: klausk@1424.lt
Telefonu: +37067332233

Praleidus terminą ginčai dėl nuskaitymų negalimi.