Taisyklingas pinigų priemimo kvito užpildymas

Privaloma informacija įrašyti vairuotojui:

  1. Vardas ir Pavardė
  2. Asmens kodas arba individualios veiklos pažymos numeris
  3. Serija, jeigu jos nėra išanksto nurodyta kvite
  4. Prekių ir paslaugų pavadinimai – Pavežėjimo paslaugos. ( Esant poreikui įrašyti iš kur ir kur buvo nuvežtas užsakovas )
  5. Vardas, pavardė ir parašas